Skip to main content

Traceability w przemyśle

– badaj to, co chcesz rozwijać:

‘Traceability’ znaczy dosłownie ‘możliwość śledzenia’. W przemyśle zaś – znakowanie i zbieranie informacji o produktach w celu kontroli oraz optymalizacji procesów biznesowych i produkcyjnych.

Bo rozwijać można tylko to, co się bada.

IDEA

Zbieraj dane, by zbierać zyski

Każdy produkt to pewna inwestycja: surowiec, godziny pracownika oraz amortyzacja niezliczonych kosztów działalności zakładu i firmy. Arsys pomaga zwiększyć zwrot oraz bezpieczeństwo tej inwestycji.

Rozwiązania traceability pozwalają śledzić nie tylko każdy produkt, ale i każdą złotówkę, jaką w niego włożyliśmy.

Arsys to oprogramowanie i sprzęt, które pokazują cały proces produkcyjny oraz każdy produkt oddzielnie na nowy sposób. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz zależności, które sprawiają, że dość podobne biznesy w tej samej branży potrafią mieć tak różną efektywność – więc i perspektywy na przyszłość.

Dzięki traceability będziesz wiedział, co dzieje się w fabryce naprawdę – a nowa wiedza da Ci bardzo wiele nowych możliwości.

TRACEABILITY

  • śledzenie każdego etapu wytwarzania produktu
  • śledzenie każdego produktu niezależnie
  • śledzenie produktu po opuszczeniu fabryki
  • surowe dane z każdego etapu produkcji
  • optymalizacja odrzutów i analiza przyczyn usterek
  • zarządzanie efektywnością załogi
  • zmniejszenie ryzyka podróbek
  • zmniejszenie ryzyka pomyłek
  • dopasowanie do nowych norm bezpieczeństwa
  • dopasowanie do nowych norm ekologii

SOFTWARE HARDWARE KNOW-HOW 

SOFTWARE HARDWARE KNOW-HOW 

SOFTWARE HARDWARE KNOW-HOW 

SOFTWARE HARDWARE KNOW-HOW 

SOFTWARE HARDWARE KNOW-HOW 

DLACZEGO WARTO

Informacja nie ma konkurencji

Wiedzy nie da się udawać. Jeśli wiesz więcej o swoich produktach i procesach, możesz nimi lepiej zarządzać – a lepsze zarządzanie to lepsze wyniki.

Traceability w wydaniu Arsys to oprogramowanie, które agreguje wiedzę o produkcie, stanowiska znakowania, które umożliwiają jej zbieranie oraz sprzęt, dzięki którym Twoi pracownicy wykorzystują tę wiedzę skuteczniej niż kiedykolwiek.

ZALETY

Seryjna produkcja, indywidualne korzyści

Każda najmniejsza informacja o produkcie to pewna wartość. Traceability to pomnożenie tej wartości przez setki, tysiące, a potem setki tysięcy produktów opuszczających fabrykę.

Oszczędność
materiału

Monitoring odrzutów, zarządzanie surowcem i półproduktami.

Oszczędność
czasu

Czas to (Twój) pieniądz: zyskujemy godziny, analizując sekundy.

Oszczędność
finansowa

Każdy szczegół produkcji powinien pracować na firmę.

Lepsza
ekologia

Analiza śladu węglowego każdego produktu i etapu osobno.

Większe
bezpieczeństwo

Wykrywanie ryzyk, zapobieganie awariom, zgodność z przepisami.

Śledzenie
produktu

Akcje serwisowe, optymalizacja pełnego cyklu życia produktu.

Każdy zakład i produkt są inne – ale zawsze mają wspólne obszary efektywności i zarządzania, które możemy pomóc optymalizować.

Nie ma metody na wszystko, ale na wszystko jest metoda. Liczne i wzajemnie się wzmacniające korzyści, jakie daje traceability, są realnie osiągalne i mogą przynieść przełomowe wzrosty w Twoim biznesie. Porozmawiajmy o tym: